Goede doelen / Contact

 Wil van Weele    

   Modiste & Fotograaf    

 

Goede doelen

Alle verdiensten van de hoeden en fotorepotages komen volledig ten goede van onderstaande organisaties:

  • Stichting Sawadee & Don Bosco kinderfonds
  • Ecassef Foundation
  • Father Hansel - Goethals Memorial Health Commitee 

 

Stichting Sawasdee en Stichting Don Bosco Kinderfonds

De stichting helpt mensen in Zuidoost Azië met ontwikkeling van de geestelijke en lichamelijke volksgezondheid en het welzijn van mensen via het opstarten, ondersteunen en bevorderen van sociale en charitatieve projecten. En het financieel ondersteunen van opleidingen, studies, beurzen, onderwijsinstellingen, leerstoelen en projecten.

Don Bosco Kinderfonds biedt hulp met name aan minderjarige kinderen, bij voorkeur weeskinderen,

in Thailand en Cambodja. De Salesianen van Don Bosco verzorgen huisvesting, opvoeding,

medische begeleiding en onderwijs. De Stichting Sawasdee en de Stichting Don Bosco Kinderfonds hebben geen personeels-, administratie- of overheadkosten en wordt door een aantal vrijwilligers belangeloos bestuurd zonder politieke doelstellingen of winstoogmerk. In Cambodja onderhoudt de Don Bosco foundation nauwe contacten met de wees- en ziekenhuizen van de Missionaries of Charity geleid door de Indiase zusters van moeder Teresa.

“Je kunt niet alle kinderen van de wereld redden, maar wel de wereld van één kind. Hoe?

Kijk op: www.cambodja-sawasdee.nl


Ecassef Foundation

Deze organisatie biedt hulp, via verschillende projecten, aan de Indigo bevolking in Ecuador.

De foundation is het levenswerk van een Belgisch echtpaar Jean en Ria Delaere. Zij helpen deze

mensen met de educatie van hun kinderen en het voorzien in hun eigen levensbehoefte zoals het maken

van artesania, het opstarten van een forellenkwekerij, een koffieplantage en toerisme.

Voor meer informatie zie: www.ecassef.net/Dutch/Introduction_Ecassef.htm


Father Hansel - Goethals Memorial Health Commitee

Voor de armsten in Calcutta is Goethals Memorial Health Committee opgericht.

Met hulp van Belgische gelden is een modern en medisch perfect verantwoord diagnosecenter

opgericht in het centrum van Calcutta. Father Hansel, die tevens de parochiepriester is van de St Joseph church functioneert als een soort directeur, en is de tussenpersoon tussen aartsbisdom en de geneesheren (en het Belgische Goethals committee). Dagelijks werken er zusters en geneesheren enkele uren per dag zonder vergoeding op vrijwilligersbasis. Patienten die door parochiepriesters of sociale helpers als hulpbehoevend worden doorgestuurd, krijgen alle onderzoeken gratis. Ook de 15 centra van de Sisters of Charity (Mother Theresa) verwijzen hun patienten voor gratis diagnose. Ondertussen wordt het centrum stilaan bekend voor zijn eerlijke prijzen (in de “corrupte” medische wereld van Calcutta), en door de hoge technische en wetenschappelijke normen komen ook heel wat patiënten die kunnen betalen. Voor meer informatie zie: www.medihulp.be/projecten/goethals.htm


Contact

Voor vragen en meer informatie kunt u met mij contact opnemen.


Wil van Weele-Driessen / HatArt

Telefoon: 0031(0)113 851 039

Mobiel: 0031(0)6 202 308 23

E-mail: info@hatart.nl

www.facebook.com/wil.vanweeleWil van Weele - HatArt - 2019